Ion Neagu, Anastasiu Crişu, Aurel Ciobanu, AndreiZarafiu, Drept procesual penal Curs selectiv pentrulicenţă, ed.2, Bucureşti, Ed. All Beck, 376 pg.;

Anastasiu Crişu, Aurel Ciobanu, Andrei Zarafiu,Drept procesual penal Curs selectiv pentru licenţăTeste grilă, 2008, Bucureşti, Ed.Hamangiu, 405 pg.;

Aurel Ciobanu, Petruţ Ciobanu, Drept penal şiprocesual penal-teste grilă, Ed. Monitorul Oficial,Bucureşti, 2009, 224 pg.;

Aurel Ciobanu, Petruț Ciobanu, Codul penal șiCodul de procedură penală. Teste-grilă, Ed.Monitorul Oficial, Bucureşti, 2014, 284 pg;

Aurel Ciobanu, Petruț Ciobanu, Teodor Manea,Noul Cod de procedură penală adnotat, Ed. RosettiInternational, București, 201,458 pg.;

Aurel Ciobanu, Teodor Manea, Elena Lazăr,Dragoș Pârgaru, Legea nr. 254/2013 privindexecutarea pedepselor și a măsurilor privative delibertate dispuse de organele judiciare în cursulprocesului penal. Comentată și adnotata, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2017, 555 pg.